Funky Farms

Funky Farms - Pre-Filled Cartridge

1,330 ฿

Gelato

หัวแท้งค์บรรจุน้ำยา CBD สำหรับใช้งานร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า (ขั้ว510) Funky Farms - Pre-Filled Cartridge – Gelato มาพร้อมกับปริมาณสาร CBD ถึง 250mg สามารถใช้งานร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปได้ เหมือนกับการเปลี่ยนอะตอม มาพร้อมกับกลิ่นไอศรีมเจลาโต้หอมๆ

Granddaddy Purple

หัวแท้งค์บรรจุน้ำยา CBD สำหรับใช้งานร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า (ขั้ว510) Funky Farms - Pre-Filled Cartridge – Granddaddy Purple มาพร้อมกับปริมาณสาร CBD ถึง 250mg สามารถใช้งานร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปได้ เหมือนกับการเปลี่ยนอะตอม กับกลิ่นอร่อยหอมหวานออกแนวองุ่น

Lemon Cake

หัวแท้งค์บรรจุน้ำยา CBD สำหรับใช้งานร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า (ขั้ว510) Funky Farms - Pre-Filled Cartridge – Lemon Cake มาพร้อมกับปริมาณสาร CBD ถึง 250mg สามารถใช้งานร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปได้ เหมือนกับการเปลี่ยนอะตอม ผสานรสชาติอันแสนอร่อยของเค้กเลม่อน หวานหอม กลมกล่อม

Frosty Watermelon

หัวแท้งค์บรรจุน้ำยา CBD สำหรับใช้งานร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า (ขั้ว510) Funky Farms - Pre-Filled Cartridge – L Frosty Watermelon มาพร้อมกับปริมาณสาร CBD ถึง 250mg สามารถใช้งานร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปได้ เหมือนกับการเปลี่ยนอะตอม กลิ่นแตงโมหอมๆ รสชาติหวานฉ่ำ

 

  • ประกันของทางร้านจะมีสำหรับสินค้าประเภท Vape Kit เท่านั้นในกรณีที่เปิดสินค้าใช้งานไม่ได้ ซึ่งลูกค้าต้องทำการแจ้งทางร้านเข้ามาภายใน 48 ชม. โดยคำนวนจากการเซ็นรับสินค้าเมื่อสินค้าถึงปลายทาง หากติดต่อเข้ามาหลังจากนี้ทางร้านจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

 

  • สินค้า CBD ให้ผลแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนอาจจะรู้สึกไวต่อสินค้า บางคนอาจจะต้องใช้อย่างเป็นประจำถึงจะเห็นผล บางคนอาจจะคิดว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็มี อย่างไรก็ตามทางร้านไม่มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจกับสินค้า และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

 

  • หากแพคเก็จจิ้งสินค้าได้รับความเสียหายมาจากกระบวนการขนส่งสินค้าแต่สินค้าภายในไม่ได้รับเสียหาย ทางร้านจะไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้เนื่องจาก ทางร้านไม่สามารถควมคุมการขนส่งภายในประเทศได้

 

  • ลูกค้าสามารถเคลมเงินกับทางบริษัทขนส่งได้หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยจะต้องดำเนินการเอง แต่หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยตรงทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยต้องติดต่อแจ้งเรื่องเข้ามาภายใน 72 ชม.


  • สินค้าพรีออเดอร์ใช้เวลาประมาณ 20-45 วันในการสั่งเพราะสินค้าทุกตัวนำเข้าจากต่างประเทศ หากทำการสั่งและจ่ายเงินเข้ามาแล้ว ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินได้หากยังไม่เกิน 45 วัน แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นของที่มีในสต๊อกได้
--------------------------------------------
  • Our warranty only included for Vape Kits only when the product cannot be used at the arrival at your shipping address. Please contact and inform us within 48 to claim a replacement. If we get informed after 48hrs, we won't take any responsibility for the order.
  • CBD products effect differently for each individual. Therefore, we don't have a satisfaction warranty for any product and we won't be able to take responsible in case any product just doesn't work for you.

 

  • Sometime packaging of the product could be damaged due to the transportation of the shipping. We can not take responsibility due to the uncontrollable of the shipping method. You can claim it directly with the shipping company which has a warranty if the packaging got damaged when arrived. However, if the product itself has been damaged, we will replace a new one for you if you claim it within 72 hrs.


  • The shipping company also has a warranty if the package got damage during the transportation, you can contact them directly to claim the warranty money.


  • Pre-order items could take up from 20-45 days to arrive. We cannot refund for the items unless it passed 45 days. However, you can change your pre-order items into something in stock anytime.

 

Recently viewed