CBDfx

CBDfx - CBD Pills 8ct Pouch

690 ฿

CBD Pills 8ct Pouch 200mg

CBDFX - CBD PILLS 8CT POUCH หนึ่งในแคปซูล CBD ที่ดีที่สุดในท้องตลาด อัดแน่นไปด้วยสาร CBC เต็มรูปแบบในปริมาณ 25mg ต่อหนึ่งแคปซูล ซึ่งแตกต่างจาก CBD ทั่วไปตามท้องตลาด ผลิตจากฟาร์มที่ดีที่สุดในยุโรป ไม่ม่ส่วนผสมของสารอันตราย ไม่มีสารเคมี ผ่านการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมิกา

WHY BUY THE 8-COUNT POUCH? 8 capsules x 25mg of CBD per capsule = 200 mg of CBD per pouch. A travel-friendly supply at a low price.

THIS PRODUCT IS PERFECT FOR YOU IF:  You want the positive benefits of CBD with the convenience of an easy-to-take capsule – and you like buying a smaller number of capsules for travel, price, or any other reason.

WHY CBDFX? CBDfx CBD pills are the best CBD capsules on the market. When you buy CBD capsules from CBDfx, you get full spectrum CBD, which provides all the healing compounds that naturally exist within the cannabis plant (unlike some other cheap CBD pills, which only feature some of the beneficial elements). This is all-natural CBD that comes from plants grown organically at Europe’s best farms. Being organic means no harmful ingredients and no chemicals. CBDfx capsules provide nutrients to nourish the body (including key fatty acids, amino acids, and vitamins).

HOW DO I USE IT? Follow label directions. Take 1-2 CBD capsules daily. (Many people start with one a day and adjust accordingly.) Some like to take it with food and some like to take it before bed. See what works best for you.

ANY SIDE EFFECTS? This is an all-natural, perfectly legal product, and you can expect zero to minimal side effects, including no psychoactive effects. Featuring glycerin and silicon dioxide (two highly digestible ingredients that come from natural sources), CBDfx capsules are a gentle formula that is easy on your stomach.

FACTS:

 • 200mg (8 capsules of 25mg each)
 • CBD oil gelatin capsules with organically-grown CBD
 • Made in the USA

  Do CBD oil pills help with pain?

  Many of our customers seem to think so, and there are plenty of scientific studies that give weight to their claims. For instance, Bette F. says that our CBD Gummies help with her chronic pain. “These gummies are great for helping with my hip pain. Love the product.” Furthermore, Kelsey T. says that our CBD Gummies “[w]ork great! After a couple of uses my knee and back pain have eased and making it easier to walk.”

  These pills may even help with conditions like Fibromyalgia that cause serious chronic pain. According to Nancy C., “[m]y daughter has severe insomnia, pain, and fibromyalgia issues, and these gummies are indispensable in her nighttime routine. Without them she cannot relax enough to fall asleep in a reasonable amount of time.”

  Try our CBD Oil Capsules for yourself to determine their effects. Buy CBD capsules from CBDfx with the assurance that we’ll always stand by the quality of our products.

  Do CBD gel capsules help with anxiety?

  Plenty of our customers have experienced success using our CBD products to curb the crippling effects of anxiety. Take, for instance, what Jesse S. has to say about our CBD Gummies. “These taste good and have really been helping me with my anxiety.” Our customers have even had success in giving our products to their children to help with anxiety. According to Teresa M., our CBD gummies “definitely help my son level out his emotional highs and lows. They are not as extreme and he also experienced less anxiety.”

  CBD may even help people that have more conditions than just anxiety. Just listen to what Kristina M. has to say about our CBD Gummies. “My dad has Parkinson’s and this product significantly helps with his anxiety and tremor!”

  What are the benefits of MCT oil?

  We’re excited to offer CBD Oil Capsules with MCT oil since this ingredient has so many beneficial effects. For instance, a daily supplement of MCT oil can promote weight loss, and it can also help convert fat into energy. This oil also contains tons of healthy fatty acids that improve general health and fight back against the growth of yeast and bacteria.

  Taking a dose of MCT oil daily may even help improve your cognitive functioning by supplying more energy to the brain. In fact, MCT oil’s beneficial effects on your neurological health may even reduce the symptoms of conditions like autism, epilepsy, Alzheimer’s disease, and Parkinson’s disease.

  What are some CBD capsules benefits?

  Beyond improving the symptoms of anxiety and chronic pain, our CBD Oil Capsules may also have a variety of other benefits. According to Eric Z., our other CBD capsule product is a “lifesaver” that “[w]orks better than prescription drugs.” But what exactly does Eric mean by this claim? We’ll have to look at other customer reviews to find out.

  Laura M. says that our CBD capsules “kept me at a manageable stress level when I really needed it.” This sentiment is echoed by other customers who say that CBD works great for stress management. For instance, Theresa G. says that she is glad she tried our CBD capsules because “[t]they really help me not stress through our the day.”

  According to our customers, our CBD Oil Capsules may also help with insomnia. Just take what Renata S. has to say about our other CBD capsule product. “This product has allowed me better quality sleep, definitely more energy during the day as well as overall good feeling and mood.” Amy W. also assures us that “I’ve been sleeping so well since I started taking these CBD Capsules at night.”

  Do hemp oil CBD capsules get you high?

  While CBD and THC are both cannabinoids, they are completely chemically different. THC binds to cannabinoid receptors in your brain and causes intoxication, but CBD has a unique mechanism of action that science doesn’t completely understand.

  Unlike THC, CBD does not make you feel high. In fact, CBD does not cause any psychoactive effects, and it will not show up on a drug test for marijuana.

  • ประกันของทางร้านจะมีสำหรับสินค้าประเภท Vape Kit เท่านั้นในกรณีที่เปิดสินค้าใช้งานไม่ได้ ซึ่งลูกค้าต้องทำการแจ้งทางร้านเข้ามาภายใน 48 ชม. โดยคำนวนจากการเซ็นรับสินค้าเมื่อสินค้าถึงปลายทาง หากติดต่อเข้ามาหลังจากนี้ทางร้านจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

   

  • สินค้า CBD ให้ผลแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนอาจจะรู้สึกไวต่อสินค้า บางคนอาจจะต้องใช้อย่างเป็นประจำถึงจะเห็นผล บางคนอาจจะคิดว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็มี อย่างไรก็ตามทางร้านไม่มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจกับสินค้า และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

   

  • หากแพคเก็จจิ้งสินค้าได้รับความเสียหายมาจากกระบวนการขนส่งสินค้าแต่สินค้าภายในไม่ได้รับเสียหาย ทางร้านจะไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้เนื่องจาก ทางร้านไม่สามารถควมคุมการขนส่งภายในประเทศได้

   

  • ลูกค้าสามารถเคลมเงินกับทางบริษัทขนส่งได้หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยจะต้องดำเนินการเอง แต่หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยตรงทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยต้องติดต่อแจ้งเรื่องเข้ามาภายใน 72 ชม.


  • สินค้าพรีออเดอร์ใช้เวลาประมาณ 20-45 วันในการสั่งเพราะสินค้าทุกตัวนำเข้าจากต่างประเทศ หากทำการสั่งและจ่ายเงินเข้ามาแล้ว ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินได้หากยังไม่เกิน 45 วัน แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นของที่มีในสต๊อกได้
  --------------------------------------------
  • Our warranty only included for Vape Kits only when the product cannot be used at the arrival at your shipping address. Please contact and inform us within 48 to claim a replacement. If we get informed after 48hrs, we won't take any responsibility for the order.
  • CBD products effect differently for each individual. Therefore, we don't have a satisfaction warranty for any product and we won't be able to take responsible in case any product just doesn't work for you.

   

  • Sometime packaging of the product could be damaged due to the transportation of the shipping. We can not take responsibility due to the uncontrollable of the shipping method. You can claim it directly with the shipping company which has a warranty if the packaging got damaged when arrived. However, if the product itself has been damaged, we will replace a new one for you if you claim it within 72 hrs.


  • The shipping company also has a warranty if the package got damage during the transportation, you can contact them directly to claim the warranty money.


  • Pre-order items could take up from 20-45 days to arrive. We cannot refund for the items unless it passed 45 days. However, you can change your pre-order items into something in stock anytime.

   

  Recently viewed