CBDfx

CBDfx - CBD + CBG Morning Capsules - 900mg

2,070 ฿

น้ำมัน CBD ผสม CBG ในรูปแบบแคปซูล สูตรสำหรับรับประทานตอนเช้า สินค้ามีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชา ไม่มีสาร THC ไม่ทำให้มึนเมา ใช้สำหรับแก้อาการนอนหลับยาก วิตกกังวล โรคชักกระตุก อาการปวดหัวจากไมเกรน (มีราคาส่ง)

 

CBD + CBG Morning Capsules – 100% Vegan

Great with any breakfast, our CBD + CBG Morning Capsules bring you all the energy you need to get the most out of your day.

Using CO2-extracted, non-GMO, vegan, and 100% organic CBD + CBG oil, our Morning Capsules deliver all the benefits of CBD (improved mental and physical calm) and CBG (greater energy and alertness) to produce the “entourage effect”—an instance where combined cannabinoids work in tandem to generate more pronounced benefits in the body.

Our Vegan CBD + CBG Morning Capsules also come packed with a boost of energizing, slow-release caffeine for heightened physical energy without you having to make a pitstop at Starbucks.

For greater alertness and focus, our CBD + CBG Morning Capsules also contain the powerful amino acid L-Tyrosine—known for its ability to improve concentration in mentally-intensive tasks like work or study—as well as a host of specially-curated terpenes for better cognitive performance without the crash.

And finally, for an added boost to your immune system, we’ve included a dash of the powerful antioxidant, Curcumin, championed for its anti-inflammatory properties.

All together, our Vegan CBD + CBG Morning Capsules give you everything your body needs to get up and go in the morning with a renewed sense of energy, ease of mind, and better wellbeing to seize the day.

Each of our CBD + CBG Morning Capsule bottles come in at 900mg (60ct, 30mg per serving) for a completely energizing CBD experience in one convenient pill.

WAIT, WHAT IS CBG?

If you haven’t heard of CBG, you’re not alone. While CBD has exploded in popularity and notoriety within the cannabis industry, CBG remains an unfamiliar cannabinoid to most consumers.

Here’s a quick breakdown…

As a minor cannabinoid, Cannabigerol (CBG) is found in hemp. Possessing a variety of unique properties physiologically distinct from CBD, CBG interacts with certain receptors of the brain differently—ultimately, producing different effects in the body. When the effects of CBG are combined with CBD, both cannabinoids can work to produce the “entourage effect”—an instance where both cannabinoids work to strengthen the other in tandem to heighten the effects on the body.

HOW DOES IT WORK?

Known for its ability to provide a sense of energizing alertness to the body, CBG—like all cannabinoids—binds to key receptors in the brain (CB1, CB2, or both) to produce physiological reactions in the body. Some of these effects are commonly found to be increased energy and a greater sense of calm by users.

WHY SHOULD I TRY THE VEGAN CBD + CBG MORNING CAPSULES?

They’re the perfect addition to your morning routine.

Tackling the day ahead is often filled with unforeseen challenges and hurdles, and to overcome them, you’ll need to make sure your physical and mental energies are at their highest potential.

Our CBD + CBG Morning Capsules combine a host of natural compounds and ingredients to give your body everything it needs to get up and get after it with renewed vitality.

For anyone wishing to get the most out of their day with a healthy punch of energy and focus, our Vegan CBD + CBG Morning Capsules are a must-have addition to include in any morning routine.

MADE IN THE U.S.A

With only a few countries in the world producing industrial-grade hemp at the quality and scope required to produce effective and beneficial products, we’re proud to say our hemp is grown right here in the United States.

Dedicated to serving our customers products made from the finest-quality hemp, extraction, and testing practices in the world, we understand the importance of the things we put in our bodies.

That’s why all of our hemp crops and oils are 100% organic, non-GMO, pesticide-free, vegan, and are extracted using one of the cleanest and most-efficient processing methods in the world (CO2 extraction).

For added peace of mind, each of our products are stamped with a QR code that links them to their individual lab report showing when, how, and where they were made.

  • ประกันของทางร้านจะมีสำหรับสินค้าประเภท Vape Kit เท่านั้นในกรณีที่เปิดสินค้าใช้งานไม่ได้ ซึ่งลูกค้าต้องทำการแจ้งทางร้านเข้ามาภายใน 48 ชม. โดยคำนวนจากการเซ็นรับสินค้าเมื่อสินค้าถึงปลายทาง หากติดต่อเข้ามาหลังจากนี้ทางร้านจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

 

  • สินค้า CBD ให้ผลแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนอาจจะรู้สึกไวต่อสินค้า บางคนอาจจะต้องใช้อย่างเป็นประจำถึงจะเห็นผล บางคนอาจจะคิดว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็มี อย่างไรก็ตามทางร้านไม่มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจกับสินค้า และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

 

  • หากแพคเก็จจิ้งสินค้าได้รับความเสียหายมาจากกระบวนการขนส่งสินค้าแต่สินค้าภายในไม่ได้รับเสียหาย ทางร้านจะไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้เนื่องจาก ทางร้านไม่สามารถควมคุมการขนส่งภายในประเทศได้

 

  • ลูกค้าสามารถเคลมเงินกับทางบริษัทขนส่งได้หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยจะต้องดำเนินการเอง แต่หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยตรงทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยต้องติดต่อแจ้งเรื่องเข้ามาภายใน 72 ชม.


  • สินค้าพรีออเดอร์ใช้เวลาประมาณ 20-45 วันในการสั่งเพราะสินค้าทุกตัวนำเข้าจากต่างประเทศ หากทำการสั่งและจ่ายเงินเข้ามาแล้ว ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินได้หากยังไม่เกิน 45 วัน แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นของที่มีในสต๊อกได้
--------------------------------------------
  • Our warranty only included for Vape Kits only when the product cannot be used at the arrival at your shipping address. Please contact and inform us within 48 to claim a replacement. If we get informed after 48hrs, we won't take any responsibility for the order.
  • CBD products effect differently for each individual. Therefore, we don't have a satisfaction warranty for any product and we won't be able to take responsible in case any product just doesn't work for you.

 

  • Sometime packaging of the product could be damaged due to the transportation of the shipping. We can not take responsibility due to the uncontrollable of the shipping method. You can claim it directly with the shipping company which has a warranty if the packaging got damaged when arrived. However, if the product itself has been damaged, we will replace a new one for you if you claim it within 72 hrs.


  • The shipping company also has a warranty if the package got damage during the transportation, you can contact them directly to claim the warranty money.


  • Pre-order items could take up from 20-45 days to arrive. We cannot refund for the items unless it passed 45 days. However, you can change your pre-order items into something in stock anytime.

 

You may also like

Recently viewed